Disclaimer

Disclaimer voor haico.cc
Haico Tweewielers v.o.f. handelend onder de naam HAICO (Kamer van Koophandel: 31029081), hierna te noemen HAICO, verleent u hierbij toegang tot haico.cc (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Haico behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid 
HAICO spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van HAICO.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met HAICO. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan HAICO nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten 
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij HAICO. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van HAICO,  behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig 
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Contact

Beukenlaan 54, 3762 AJ, Soest
contact@haico.cc
+31 (0)35 602 49 40
Alle gegevens

Openingstijden
ma, di, do vr: 09:00-18.00
za: 09:00-16:00
wo, zo: gesloten

© 2024 HAICO
HAICO